MAATREGELEN NAAR AANLEIDING VAN CORONA VIRUS

Beste leden,

Naar aanleiding van de besluiten van vandaag van het kabinet in verband met het Corona virus, wordt ook onze vereniging tot eind april a.s. gedeeltelijk gesloten.

We hopen, net als iedereen, dat alle maatregelen helpen het virus te ‘beteugelen’. Zodra er meer nieuws is, zullen we dat zo spoedig mogelijk communiceren.

Alle lessen zijn afgezegd, ook privélessen zijn niet toegestaan. De springwedstrijd van 20 en 21 maart, de dressuurwedstrijden van 27 en 28 maart, 10 en 11 april en 8 en 9 mei en de 40+ wedstrijd van 4 april gaan niet door. 

Vaste leden onze vereniging mogen onze accommodatie gebruiken voor de dagelijkse en individuele training van hun paard. Dit mag enkel onder begeleiding indien dit strikt noodzakelijk is.

In de kleine baan mogen maximaal 2 personen tegelijk rijden en in de grote baan maximaal 3 personen.

Lessen zijn nog steeds niet toegestaan, ook privélessen niet. Datzelfde geldt voor overige activiteiten.

Verder verzoekt men rekening te houden met het volgende:
Neem de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Vaste leden mogen de accommodatie gebruiken voor de dagelijkse en individuele training van hun paard. Dit mag enkel onder begeleiding indien dit strikt noodzakelijk is.
 • Geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie laten gebruiken voor training
 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar (dus ook tijdens het rijden) en als er meerdere mensen aan het rijden zijn, verspreid dan zoveel mogelijk over beide rijbanen.
 • Leden met verkoudheids- en of griepklachten worden verzocht niet naar de vereniging te komen tot zij hersteld zijn
 • De toiletten zijn, net als de kantine, in elk geval tot 6 april niet toegankelijk.

  Zie ook de nieuwsbrief van de KNHS die vandaag is rondgemaild of https://www.knhs.nl/nieuws/2020/coronavirus-en-paardensport/

Hartelijke groeten, bestuur, lescoördinatie en wedstrijdsecretariaat van Het Veluws Ros