Regels en Vrijwilligersbeleid

Huisregels

Ten behoeve van de veiligheid en het paardrijplezier van ons allen kennen wij voor onze accommodatie een aantal huisregels. Wij rekenen op je medewerking bij de naleving van deze regels. Voor iedereen geldt:
Tijdens het rijden in de accommodatie is de ruiter verplicht;
Tijdens het rijden in de accommodatie is de menner verplicht;
Ruiters en menners is het tijdens het rijden in/op de accommodatie niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.

Rijbaanregels voor ruiters

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijpt u één of meer regels niet? Uw instructeur of bestuursleden geven u graag een toelichting.

Borg en vrijwilligersdiensten

De borg die in de tariven vermeld staan wordt in rekening gebracht in verband met het door leden uit te voeren vrijwilligerswerk voor de vereniging. Voor een gezonde club is het van groot belang dat leden enkele keren per jaar helpen in voorkomende werkzaamheden, zowel bij onderhoud van de verniging als het organiseren van activiteiten. Bij leden onder de 12 jaar zullen de ouders de vrijwilligersdiensten moeten overnemen.

Klachten

Indien je een klacht hebt over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen we op dezelfde manier:
Ook voor vragen, suggesties op het gebied van veiligheid staan wij open. Je kunt dit eventueel met de instructie en/of bestuursleden bespreken.