Regels en Vrijwilligersbeleid

Huisregels

Ten behoeve van de veiligheid en het paardrijplezier van ons allen kennen wij voor onze accommodatie een aantal huisregels. Wij rekenen op je medewerking bij de naleving van deze regels. Voor iedereen geldt:
 • Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te houden
 • Tijdens de lessen en terwijl er anderszins ruiters/menners rijden dient rond en in de nabijheid van de rijbaan rust te heersen;
 • Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien
 • Er mag in/naast de rijbaan, te paard en in de kantine niet worden gerookt;
 • Aanwijzingen van bestuursleden of andere daarvoor bevoegden, dienen te worden opgevolgd;
 • Indien de kantine is gesloten, moet men met minimaal twee personen in de accommodatie aanwezig zijn met een functionerende mobiele telefoon;
 • Er mag niet door de mest worden gereden, mest dient zo spoedig mogelijk uit de rijbaan verwijderd te worden.
Ruiters en menners is het tijdens het rijden in/op de accommodatie niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.
Tijdens het rijden in de accommodatie is de ruiter verplicht:
 • Gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruim zittende stijgbeugels. De stijgbeugels en de beugelriemen dienen vrij aan een scharnierende bevestistigingshaak van het zadel te hangen. De bevestigingshaak dient een hoek van ongeveer 45 graden te hebben;
 • Rijlaarzen of jodphurs te dragen, of stevige schoenen met gladde doorlopendezool met hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps. De schoenen moeten ruim in de stijgbeugels passen;
 • Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN 1384 – markering te dragen;
 • De rijbaanregels in acht te nemen.
Tijdens het rijden in de accommodatie is de menner verplicht:
 • Gebruik te maken van een geschikt en veilig tuig, een passend en veilig rijtuig dat voorzien is van goed functionerende remmen op tenminste de achteras;
 • De juiste verlichting en reflectoren te voeren e.e.a. volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens;
 • Een draaikrans/schamel die volledig onderdoor kan draaien (alleen bij vierwielige rijtuigen);
 • De rijbaanregels in acht te nemen.

Rijbaanregels voor ruiters

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijpt u één of meer regels niet? Uw instructeur of bestuursleden geven u graag een toelichting.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE markering en EN-1384 teken met gesloten kinband te dragen. Uitstekende sieraden en te losse kleding moeten worden af- c.q. uitgedaan;
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen, of stevigeschoenen met chaps, met een gladde zool en een hak en dit schoeisel behoort ruim in de stijgbeugel te zitten;
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd met: ”deur vrij” voor toestemming;
 • Op- en afstijgen op de AC-lijn, met front gericht naar de ingang;
 • Niet stappen of halthouden op de hoefslag;
 • Houdt altijd royaal afstand tot de ruiters op de hoefslag;
 • Na het rijden van een figuur, de hoefslag weer op en aansluiten achter de ruiter(s) op de hoefslag;
 • De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden, ofwel je kunt elkaar de linkerhand geven);
 • Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren;
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden;
 • Als er gesprongen wordt in de rijbaan, dienen de overige ruiters te stappen op de hoefslag;
 • Het is de verantwoordelijkheid van de ruiter om, als hij een paard berijdt dat slaat, bij anderen vandaan te blijven.

Borg en vrijwilligersdiensten

De borg die in de tariven vermeld staan wordt in rekening gebracht in verband met het door leden uit te voeren vrijwilligerswerk voor de vereniging. Voor een gezonde club is het van groot belang dat leden enkele keren per jaar helpen in voorkomende werkzaamheden, zowel bij onderhoud van de verniging als het organiseren van activiteiten. Bij leden onder de 12 jaar zullen de ouders de vrijwilligersdiensten moeten overnemen.
 • Vrijwilligersdiensten kunnen niet worden doorgeschoven naar een nieuw kalenderjaar;
 • Elk lid moet minimaal 20 uur per jaar helpen;
 • Startpasleden helpen minimaal 8 uur per jaar en winterleden 10 uur per lidmaatschap;
 • De borg wordt jaarlijks vooraf per lid vanaf 18 jaar in rekening gebracht. Alleen als leden jonger zijn dan 18 jaar (ouder hoeft geen lid te zijn) wordt de borg 1x per gezin, aan de ouders, in rekening gebracht;
 •  Indien een lid aan zijn hulpverplichting heeft voldaan, wordt het borgbedrag in het jaar daarop in mindering gebracht op de factuur. Als een lid minder of niet heeft geholpen, dan wordt er naar rato of geen borg teruggestort;
 • Zie ons tarievenoverzicht voor meer informatie over de borg, vrijwilligersdiensten en tarieven.