Veiligheids certificaat

Teneinde de ruitersport zo veilig mogelijk te maken is er door de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) samen met Consument en Veiligheid, Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra(FNRS) en Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter (SRR) de Stichting Veilige Paardensport opgezet om hippische indooraccommodaties veiliger te maken en te houden d.m.v. voorschriften en controles. Tot 2006 waren er jaarlijks zo’n 10.000 ongevallen die ziekenhuisbezoek noodzakelijk maakten.
De stichting controleert de hippische indooraccommodaties aan de hand van de voorschiften die genoemd zijn in het Handboek Veilig Paardrijden. Alle leden die aangesloten zijn bij de KNHS moeten in het bezit zijn van dit veiligheidscertificaat. Het Veluws Ros behoorde als eigenaar van een hippische indooraccommodatie tot een van de eerste verenigingen die het veiligheidscertificaat in haar bezit kreeg (2006). In januari 2019 is het na controle weer vernieuwd.
De periodieke keuring vindt om de 2 ½ jaar plaats. Ook kunnen tussentijdse controles plaatsvinden door auditors van de stichting. Het embleem van deze erkenning bevindt zich op de voorgevel van de kleine rijhal. In de accommodatie vindt men de diverse regels en plannen die aangeven waar men zich aan moet houden; o.a. de Huisregels, het Calamiteitenplan i.g.v. brand, ongelukken met ruiter en paard en telefoonlijsten.
Elke gebruiker van de accommodatie dient hiervan op de hoogte te zijn. Mocht men onveilige situaties zien of heeft men suggesties meld ze aan het bestuur. Mocht men als eigenaar van de accommodatie in gebreke blijven dan kan dit intrekking van het veiligheidscertificaat betekenen, waardoor wij namens de KNHS (waarvan wij lid zijn) geen activiteiten meer kunnen ondernemen.