De Vereniging

De vereniging heeft als doel, het beoefenen en/of doen beoefenen van de paarden-, pony- en mensport in een zo breed mogelijk perspectief.

Zij tracht dit doel te bereiken door het geven van onderricht zowel in groepsverband als individueel, het aanbrengen en in stand houden van de accommodatie en het bevorderen en doen bevorderen van de paarden- en ponysport in al haar geledingen met uitzondering van de draf- en rensport.

Zij vertegenwoordigt en behartigt de belangen van haar leden, in het algemeen en in het bijzonder bij andere organisaties met eenzelfde of soortgelijk doel.

Geschiedenis Het Veluws Ros

Op 16 oktober 1987 werd onze huidige vereniging opgericht door een fusie van de reeds bestaande verenigingen “LR Het Veluws Ros” opgericht op 20 januari 1966 en ”PC Het Veluws Rosje” opgericht in 1971. Men had toen op de huidige locatie beschikking over een buitenmanege met een rijbaan van ca 55 x 25 m en een grote springtuin met een kleinere knusse kantine welke in 1989 helaas is afgebrand. Onder het bezielende voorzitterschap van Evert ten Hove ( thans erelid van onze vereniging) werd een aanzet gedaan tot de totstandkoming van de huidige accommodatie. Evert ten Hove heeft het voorzitterschap tot maart 2000 vervuld. In januari 1992 werd de eerste rijhal met kantine, keuken en opslag geopend. Dit gebouw staat op de plaats van de toenmalige grote springtuin. De rijbaan is 24 x 60 m. In mei 1997 werd de tweede rijhal geopend met een rijbaan in de afmeting van 20 x 40 m. In de zomer van 1999 is de afzetting van de buitenrijbaan geheel vernieuwd en in de herfst van 2000 is er een nieuwe beregeningsinstallatie in beide binnenmaneges geïnstalleerd. In 2015 is er een prachtige eb- en vloedbodem gerealiseerd in beide binnenrijhallen en is afscheid genomen van de beregeningsinstallatie. In de zomer van 2016 is het asbest-houdende dak van de grote rijhal vervangen voor een nieuw, asbest-vrij dak. En in 2018 zijn alle gaslampen in onze rijbanen vervangen voor energie-zuinige LED-verlichting.

Het beste paard van stal

Het Bestuur

Naam

Positie

Telefoonnummer

Lisanne Koppe

Voorzitter

06-28846312

Bianca van den Brink

Secretaris

06-28223803

Anja Spring in 't Veld

Penningmeester

06-21934882

Johnny Erkelens

Bestuurslid

06-47564504

Jan van Sloten

Bestuurslid (kantine)

06-22548621

Commissies

Naam

Positie

Telefoonnummer

Anja Spring in 't Veld

Westrijd Secretariaat

06-21934882

Barbara Modderman

Wedstrijd Secretariaat

06-28265498

Koen Wilhelm

Wedstrijd Secretariaat Mennen

06-28247862

Ciska de Bruin

Wedstrijd Secretariaat Mennen

06-20098403

Elize van Zundert

Lescoördinatie springen/dress

06-27391684

Michelle van Zundert

Lescoördinatie springen/dress

06-48868956
Sarah Grootendorst

Lescoördinatie springen/dress

06-40938300

Jan van Sloten

Lescoördinatie mennen

06-22548621

Anja Spring in 't Veld

Website / facebook

06-21934882

Wessel Karssen

Website administrator

06-48833750