Afmelden

Startpas

Afmelden bij de KNHS, jaarlijks voor 15 november voor het volgende jaar OF jaarlijks voor de nieuwe ingangsdatum van je startpas:
Vermelding van persoons- en combinatienummer is verplicht. Als de startpas jaarlijks niet voor 25 november is opgezegd, wordt deze automatisch verlengd. Je ontvangt van de KNHS daarna uitsluitend een nota voor de verlenging van de startpas en geen nieuwe startpas.

Lidmaatschap Het Veluws Ros

Afmeldingen en wijzigingen voor het verenigingslidmaatschap moeten schriftelijk worden doorgegeven. Als we geen mail of brief hebben ontvangen worden wijzigingen of opzeggingen niet gehonoreerd! Bij opzeggen van het verenigingslidmaatschap worden ook het lidmaatschap van de KNHS en een eventuele startpas opgezegd. Meld je afmelding of wijziging van het lidmaatschap uiterlijk 15 november van elk jaar bij de penningmeester van de vereniging:
Vermelding van naam en eventueel KNHS persoons- en combinatienummer is verplicht.