Afmelden

Lidmaatschap Het Veluws Ros

Afmeldingen en wijzigingen voor het verenigingslidmaatschap moeten schriftelijk worden doorgegeven, via e-mail of brief. Bij opzeggen van het verenigingslidmaatschap worden ook het lidmaatschap van de KNHS en een eventuele startpas opgezegd. Meld je afmelding of wijziging van het lidmaatschap uiterlijk 15 november van elk jaar bij de penningmeester of secretaris van de vereniging onder vermelding van je naam en eventueel KNHS persoonsnummer.

Startpas

Afmelden bij de KNHS, jaarlijks uiterlijk 4 weken voor de vervaldatum van je startpas:
Als je je startpas niet op tijd afmeldt, wordt deze automatisch voor een jaar verlengd.