Kantine

Onze vereniging beschikt over een kantine welke valt onder de wet Drank- en Horecawet, met een vergunning voor zwak alcoholische dranken. Voor kantines van sportverenigingen gelden aparte regels welke betrekking hebben op barbezetting, openingstijden en paracommercie-bepalingen. Deze reglementen zijn omschreven in een bestuursreglement welke tevens onderdeel uitmaakt van ons huishoudelijkreglement. De vereniging verzorgt cursussen voor de leden die dan als officieel barvrijwilliger kunnen functioneren zoals dat ook voorgeschreven is voor sportkantines. Daarnaast kan ook elk lid worden ingezet voor de kantinedienst, naast een officiële barvrijwilliger, gediplomeerde vergunninghouder of leidinggevende Sociale Hygiëne. Belangrijke facetten zijn nog dat ook voldaan moet worden aan hygiënische eisen. Deze kunnen gecontroleerd worden door de Keuringsdienst van Waren. Er komt dus nogal wat kijken om een kantine te exploiteren voor een sportvereniging.
Het doel is een prettig sociaal contact en service aan de leden en bezoekers, maar daarnaast dient een kantine ook als inkomstenbron.
Onze kantine is tijdens de meeste lesavonden, wedstrijden en andere evenementen opengesteld. Er worden namelijk naast de lessen en wedstrijden ook voor en door de leden diverse activiteiten/evenementen georganiseerd, zoals de clubkampioenschappen, buitenritten, ringsteken in het dorp, clinic's en diverse gezelligheidsactiviteiten met of zonder paard.