Lessen

Afhankelijk van het lidmaatschap dat een lid heeft, zijn er 1 of 2 lessen per week. Een recreantenlidmaatschap geeft recht op 1 les in de week (de recreantenles op donderdag). Een paard- of ponylidmaatschap geeft recht op 2 lessen per week; een spring- en/of dressuurles (donderdagavond). Een menlidmaatschap geeft recht op 1 menles per week. De springlessen zijn iedere dinsdagavond, menlessen op woensdagavond, dressuurlessen op donderdagavond. De recreatielessen op donderdagochtend. Voordat een lid aan een les wilt deelnemen meldt deze zich bij de lescoördinatie. Er zijn dan proeflessen mogelijk gedurende een maand. De instructeur bepaalt op basis van nivo en lesbezetting in welke les gereden kan worden. De maximum bezetting van een les is in principe 7 ruiters. Wanneer er per les minder dan 4 deelnemers zijn, door op- of afzeggingen kan de instructie bekijken of lessen gecombineerd kunnen of gaan worden.

Instructeurs

Lessen

Springen

Martin van Bijsteren

Dinsdag: Springen

De springlessen duren meestal 3/4 uur en zijn globaal tussen 18.00 en 20.30, afhankelijk van het aantal deelnemers. We beginnen altijd met de ponyruiters.

Mennen

Woutera van de Kamp-Rozendaal

Marianne Wassink

Woensdag: Mennen

Van 19:30 tot 20:15

Van 20:15 tot 21:00

Dressuur

Riana Snel

Donderdagavond: Dressuur

Van 18:15 tot 21:15

(we beginnen met de jongste ponyruiters)

Dressuur

Wendy van den Hazel-Karssen

Donderdagochtend: Dressuur

Van 10:00 tot 10:45

Van 10:45 tot 11:30

Google Formulier

Voor de men- spring- en dressuurlessen geldt dat deelnemers zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de les moeten opgeven via een agenda in Google-docs (deelnemers aan deze lessen ontvangen de link van het bestuur of de lescoördinatie). Deelnemers aan de lessen kunnen hier daarna zien hoeveel leden meedoen aan de les. Zijn er 8 of meer deelnemers, dan wordt de les gesplitst in 2 lessen van 45 minuten. Zijn er 2 of minder deelnemers, dan is de les 1/2 uur (voor de menners geldt: max 5 menners in les, bij 6 wordt les gesplitst).
Als je niet op de kalender kan, dan graag contact opnemen met Michelle van Zundert (mvanzundert@stalvanzundert.nl)