KNHS

Elke lokale rij- en menvereniging is lid van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie ofwel KNHS, welke haar zetel heeft in de gemeente Ermelo. De KNHS is een orgaan waaronder alle disciplines van de paardensport resorteren met uitzondering van de draf- en rensport. Nederland is opgedeeld in Regio's die behalve Flevoland overeenkomen met de resterende provincies. Binnen elke Regio is weer een verdeling gemaakt in Kringen. Onze vereniging behoort tot de gezamenlijke Kring West Veluwe. Elk lid van een vereniging betaalt ook een bijdrage voor het lidmaatschap van de KNHS. Deze bijdrage wordt door de vereniging geïnd en afgedragen aan de KNHS.
De KNHS reglementeert alles aangaande wedstrijden voor alle disciplines. Verzorgt opleidingen voor instructeurs, jury's en ruiter- en koetsiersbewijzen. Organiseert alle Nationale Kampioenschappen en ondersteunt, bevordert en ontwikkelt alles wat te maken heeft met de paardensport.
Grofweg kan men een indeling maken in drie grote paardensportblokken: